Pomiar zakłóceń, wyniki pomiarów z 17 grudnia 2012 r.

Pomiary wykonano podłączając analizator Agilent N9340A do wyjścia kanału częstotliwości pośredniej odbiornika na 22 GHz na radioteleskopie RT-4. Tłumienie w analizatorze ustawiono na 10 dB. Przedwzmacniacze na pasmo 22 zostały wcześniej schłodzone do ok. 10 K. Radioteleskop ustawiony został na pozycję A=-180o, zd=75o, a następnie zadano prędkość 500 obrotów/min silnikom w azymucie. Dane były gromadzone do czasu, gdy teleskop osiągnął azymut +180o.